ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ไมโครชิพ (Microchip) ในนกแก้ว

บทความน่ารู้, บทความน่ารู้(นกแก้ว)

19260235_1062347283898128_4937317915738943488_n

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ไมโครชิพ (Microchip)
– ไมโครชิพเป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก บรรจุอยู่ในครอบแก้วที่ผ่านการพิสูจน์จนเชื่อมั่นว่าจะไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของร่างกายสัตว์
– หมายเลขภายในไมโครชิพจะถูกกำหนดไว้แล้วจากโรงงานผู้ผลิต เราจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขนั้นๆ ได้
– การอ่านหมายเลขก็ต้องใช้เครื่องอ่านไมโครชิพ (Microchip Reader) เป็นตัวแสดงผล
– วิธีการติดตั้งไมโครชิพทำได้โดยใช้เข็มที่บรรจุไมโครชิพอยู่ภายในและถูกทำให้ปลอดเชื้อแล้ว ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณหลังของสัตว์เลี้ยง
– ไมโครชิพสามารถอยู่ในร่างกายสัตว์ได้นาน การฉีดไมโครชิพครั้งเดียวสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตสัตว์ โดยไม่ทำปฏิกิริยากับร่างกายแต่อย่างใด
– ไมโครชิพในสัตว์ทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็ก จนกระทั่งสัตว์ที่มีขนาดใหญ่
ในการฝังไมโครชิพไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวสัตว์ และไม่มีข้อห้ามหลังจากการฝัง
– การฝังไมโครชิพ เป็นวิธีการที่อันตรายน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการทำเครื่องหมายอื่นๆ
– การฝังไมโครชิพใช้เวลาน้อยมาก ไม่ถึง 1 นาที
– การฝังไมโครชิพ ในแต่ละสัตว์มีตำแหน่งที่แตกต่างกัน
– เจ้าของสามารถรับบริการนี้ได้จากโรงพยาบาลสัตว์ที่เจ้าของไว้วางใจ หรือสอบถามกับทางโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์
– ประโยชน์ ของการฝังไมโครชิพ
เพื่อยืนยันตัวสัตว์เลี้ยง ใน
>กรณีขอขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง
>กรณีเดินทางไปต่างประเทศ
>กรณีพัฒนาสายพันธุ์
>กรณีการซื้อขายไม่ผิดตัว
>กรณีสัตว์เลี้ยงหลุดหาย

Nut Guyson DVM.
Premier Pet Hospital

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s