“Rabbit in towel

บทความน่ารู้, บทความน่ารู้ (กระต่าย)

“Rabbit in towel,Rabbit burrito”19800628_1072488696217320_5500549698591810244_o
กระต่ายในผ้าขนหนู เทคนิคง่ายๆที่คนเลี้ยงกระต่ายทุกคนต้องรู้
การห่อผ้าคือวิธีการบังคับกระต่าย ให้กระต่ายอยู่ในท่าที่สะดวกต่อการทำงานและตัวกระต่ายเองมีความปลอดภัยมากที่สุด

ใช้สำหรับ
-การตรวจสุขภาพ
-การป้อนยา การป้อนอาหาร
-การตรวจช่องปาก ฯลฯ
ด้วยความปรารถนาดี

Nut Guyson DVM. 

Premier Pet Hospital

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s