เบียร์ดดราก้อนป่วย สังเกตอย่างไร???

สัตว์เลื้อยคลานมีความอดทนต่อการเจ็บป่วยค่อนข้างสูง โดยทั่วไปมักไม่ค่อยแสดงอาการให้เห็น เมื่อแสดงอาการออกมาแปลว่าการเจ็บป่วยที่เค้าเป็นค่อนข้างหนักแล้ว ซึ่งหลายครั้งทำให้รักษาได้ไม่ทันท่วงที เบียร์ดดราก้อนบางตัวดูแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ตายไปเฉย ๆ ก็มี

การสังเกตอาการเบื้องต้นที่เจ้าของสามารถทำได้ ได้แก่
1.สังเกตที่ดวงตา – หากเบี๊ยดป่วยดวงตาจะเรียวรีคล้ายตาของหมาล่าเนื้อ ตาปรือๆ หรือหลับตาตอนกลางวัน (ซึ่งตามปกติเบี๊ยดจะไม่นอนหลับในตอนกลางวัน)
2.สังเกตสภาพร่างกาย – ผอมลงหรือน้ำหนักลดลง สังเกตง่ายที่สุดตรงโคนหาง ตัวที่ผอมจะเห็นกระดูกโคนหางได้ชัดเจน เบี๊ยร์ดป่วยจะมีผิวหนังไม่สดใส เหี่ยวย่น โดยปกติของการเจ็บป่วยเบี๊ยร์ดจะสูญเสียน้ำหนักมากกว่า 10% ของน้ำหนักตัว
3.สังเกตการกินและการขับถ่าย – โดยปกติเบี๊ยดที่เราเลี้ยงจะกินอาหารและมีการขับถ่ายเกือบทุกวัน ยกเว้น ช่วงจำศีล มีภาวะเครียด การปรับตัว หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ถ้าหากสังเกตตัวไหนไม่ค่อยกินอาหารหรือไม่ขับถ่ายติดต่อกันหลายๆวัน ควรหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
4.สังเกตอุจจาระ – ปกติอุจจาระเบี๊ยร์ดจะจับตัวกันเป็นก้อนยาวๆ แต่ถ้าหากพบว่าอุจจาระเบี๊ยดมีลักษณะเหลวมาก เป็นมูก หรือมีสีที่ผิดปกติ สันนิษฐานได้ว่าอาจมีปัญหาในระบบทางเดินอาหารหรือติดปรสิต
5.สังเกตการเคลื่อนไหว – เบี๊ยดป่วยจะไม่ค่อยเคลื่อนไหว นอนนิ่งๆ ลักษณะหมอบ อีกลักษณะหนึ่งคือมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เกร็ง คอเอียง เสียการทรงตัว

หากพบว่าเบียร์ดดราก้อนที่เลี้ยงมีความผิดปกติตามที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำว่าควรจะรีบพาไปพบสัตวแพทย์ เพื่อจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ