เกิดอะไร…ทำไม ปลาหงายท้อง?

ถ้าปลาที่คุณเลี้ยงเกิดอาการดังนี้

 • ซึม
 • ไม่กินอาหาร
 • เสียการทรงตัว
 • ตัวจมลงก้นบ่อ
 • ท้องขยายออกลอยตัวอยู่เหนือน้ำ
 • มีจุดเลือดออกบริเวณผิวหนังที่ลอยอยู่เหนือน้ำ
  นี่คือ อาการของปลาที่มีความผิดปกติของถุงลม ซึ่งความผิดปกติเกิดได้หลากหลายสาเหตุ เช่น
 • คุณภาพน้ำที่ปลาอยู่ไม่ดีหรือน้ำเสีย
 • กินอาหารมากเกินไปหรืออาหารที่ไม่เหมาะสม
 • การติดเชื้อแบคทีเรีย ปรสิตภายนอก
 • ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรือพันธุกรรม ที่ทำให้ถุงลมผิดรูปร่างและทำงานผิดปกติ
 • ได้บาดเจ็บ การกระแทกแล้วทำให้ถุงลมแตก
  เพราะ ถุงลมเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในและมีอากาศอยู่ เป็นอวัยวะที่เกี่ยวกับการทรงตัวและการว่ายน้ำของปลา ทำหน้าที่ปรับความดันของอากาศ
  ปลาแต่ละชนิดมีถุงลมที่แตกต่างกัน บางชนิดมี 1 ถุง บางชนิดมี 2 ถุง หรือบ้างชนิดไม่มีเลย ยกตัวอย่าง ปลาที่มีถุงลม เช่น ปลาทอง ปลาคาร์พ ปลาหมอสี ปลาอะโรวาน่า ปลาปอมปาร์ดัว ปลาที่ไม่มีถุงลม เช่น ปลากระเบน
  ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติของถุงลม
  แนะนำ ควรพาปลาเข้ารับการรักษา กรณีที่ไม่ตอบสนองด้วยการรักษาทางยา สัตวแพทย์อาจทำการเจาะระบายถุงลมให้สมดุลมากขึ้น แต่วิธีนี้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าปลาจะกลับมาว่ายได้เหมือนเดิม แต่เป็นการประคับประคองให้คุณภาพชีวิตของปลาดีขึ้น
  ดังนั้น เมื่อพบว่าปลาป่วยแนะนำให้รีบพามารักษานะครับ เพื่อคุณภาพชีวิตของปลาที่รัก