สังเกตอาการโรคฟันกระต่าย

กระต่ายป่วยทำยังไง

กระต่ายป่วยทำยังไง สังเกตอาการโรคฟันกระต่าย

  1. พฤติกรรมการกินเปลี่ยนแปลง เช่น ลักษณะการเคี้ยว ผิดปกติ มีอาหารหล่นจากปาก กัดฟัน กัดหรือเคี้ยวไม่ขาด เลือกกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นกินแต่อาหารเม็ดหรือกินแต่หญ้าแห้ง รวมถึงการกินน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปเช่น กินน้ำลดลงหรือกินน้ำมากผิดปกติ กระต่ายบางตัวกินน้ำเยอะเพื่อลดอาการเจ็บปวดในช่องปาก
  2. หน้าบวม หรือ รูปหน้าไม่สมมาตรกัน กระต่ายอาจจะมีอาการเจ็บปวดถ้าเจ้าของสัมผัสบริเวณหน้า หรือมีน้ำตาไหลผิดปกติ ถ้าสังเกตเห็นจะพบความไม่สมดุลของใบหน้า ตาแดงมีน้ำตาขุ่น คล้ายน้ำนม
  3. อุจจาระผิดปกติ กระต่ายที่มีปัญหาฟันกรามจะกินอาหารได้น้อยกว่าปกติ ทำให้พบลักษณะอุจจาระที่มีขนาดเล็กลงหรือ มีจำนวนน้อยลง บางครั้งอาจมีปัญหาท้องอืดร่วมด้วยได้
  4. น้ำลายไหล คางเปียก เป็นอาการที่เด่นชัดในปัญหาของกระต่ายมีปัญหาฟันกราม โดยฟันที่มีลักษณะแหลมทิ่มแทงภายในช่องปาก อาจจะทำให้ กระต่ายมีน้ำลายไหลผิดปกติในกระต่ายบางตัวอาจจะมีลักษณะโรคผิวหนังเรื้อรังบริเวณใต้คางอาจเกิดแผลติดเชื้ออักเสบมีกินเหม็นและมีกลิ่นปากได้
  5. น้ำหนักตัวลดลง กระต่ายที่มีปัญหาฟันกรามมักจะกินอาหารได้น้อย ทำให้ผอมลง น้ำหนักตัวลดลง เจ้าของสามารถสังเกตได้ว่ากระต่ายมีอาการผิดปกติ
    ตามอาการที่ได้กล่าวมานั้น อาการเหล่านี้จะบ่งบอกได้ถึงปัญหาโรคฟันเบื้องต้น หากพบอาการเหล่านี้แนะนำให้นำกระต่ายมาให้คุณหมอตรวจภายในช่องปากโดยคุณหมอจะใช้กล้องส่งภายในช่องปากเพื่อทำการตรวจโดยละเอียดหากมีปัญหาคุณหมอจะทำการวางยาซึมเพื่อแก้ไขต่อไป
    หากกระต่าย ที่บ้านมีอาการตามที่กล่าวมานี้ รีบพามาพบสัตวแพทย์ กันนะครับ

ด้วยความปรารถนาดี
NUT GUYSON DVM.
PREMIER PET HOSPITAL