มือใหม่หัดเลี้ยงลูกป้อน

มือใหม่หัดเลี้ยงลูกป้อน4 ข้อสำคัญของการป้อนลูกนกแก้ว

• เลือกอาหารลูกป้อนให้เหมาะสมกับชนิดของสายพันธุ์ เช่น nutribird A18 เหมาะสมกับนกแก้วโนรี nutibird A19 มีไขมันสูงเหมาะสมนกแก้วมาคอร์ nutribird A21 เหมาะกับลูกนกทั่วไป

• ปริมาณอาหารเหมาะสม ชั่งน้ำหนักนกก่อนป้อนอาหารเสมอ และคำนวณปริมาณการป้อนให้เหมาะสมต่อความต้องการของนก เช่น นกน้ำหนัก100 กรัม ป้อน 10 ml. (10%ต่อน้ำหนักตัว)

• วัดอุณหภูมิก่อนป้อนให้เหมาะสม โดยใช้ เครื่องวัดอุณหภูมิทุกครั้ง โดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 38-41’C เพื่อป้องให้ไม่เกิดการป้อนอาหารเย็นและร้อนจนเกินไป จนทำให้ระบบการย่อยของลูกนกมีปัญหา

• กกไฟหรือการให้ความอบอุ่นลูกนกตลอดการป้อน แนะนำให้อยู่ในช่วง 31-32 ‘C หรือมากกว่านี้ตามความเหมาะสมและอายุนก

NUT GUYSON DVM.PREMIER PET HOSPITAL