”พฤติกรรมในชูการ์ไกลเดอร์“

”พฤติกรรมในชูการ์ไกลเดอร์“
.
🐾พฤติกรรมทางสังคม
. ในธรรมชาติชูการ์ไกลเดอร์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มบนยอดไม้ และออกหากินในเวลากลางคืน โดยในแต่ละกลุ่มอาจมีจำนวนมากถึง 7 ตัว เนื่องจากในธรรมชาติชูการ์ไกลเดอร์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นเมื่อนำเค้ามาเลี้ยงควรจะเลี้ยงจำนวน 2 ตัวขึ้นไปหรือถ้าเลี้ยงตัวเดียวเจ้าของควรมีเวลาเล่นกับเค้าอย่างน้อย 2 ชั่่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะเวลากลางคืน
.
🐾พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสาร
. ชูการ์ไกล์เดอร์มีการติดต่อสื่อสารการด้วยสารเคมีที่ซับซ้อน เช่น ต่อมกลิ่น ทั้งที่ผิวหนังและ กระเป๋าหน้าท้อง โดยกลิ่นที่ใช้ยังใช้ในการแสดงอาณาเขต ในชูการ์ไกลเดอร์ตัวผู้นั้นจะมีการใช้ปัสสาวะในการบอกอาณาเขตด้วยเช่นกัน
. นอกจากการใช้กลิ่นในการติดต่อสื่อสารแล้ว ชูการ์ไกลเดอร์ยังใช้เสียงในการติดต่อสื่อสารด้วยเช่นกัน ทั้งการเรียกหาคู่ การแสดงความพึงพอใจ การขู่ รวมถึงการตกใจ
. เมื่อชูการ์ไกลเดอร์ตกใจอาจมีการปล่อยของเหลวสีขาว ลักษณะคล้ายน้ำมันซึ่งสร้างจากต่อมข้างก้นออกมา
. การยืนด้วยสองขาหลัง ยื่นหัวไปข้างหน้า เปิดปากขู่ เป็นท่าทางของการตกใจกลัว ขู่ โดยเมื่อกลัวมากๆ อาจนอนหงายหลังยกขาชี้ขึ้นฟ้าพร้อมกับร้องไปด้วยได้เช่นกัน
.
🐾พฤติกรรมการเล่น
. สัตว์หากินกลางคืนเช่นชูการ์ไกลเดอร์มัก ร่าเริง กระตือรือร้น ในช่วงพลบค่ำจนกระทั่งกลางคืน โดยอาจมีทั้งการร่อน กระโดด ในที่สูงๆ ในระหว่างวันจะใช้เวลาอยู่ในรังเพื่อพักผ่อน นอนหลับ
.
ที่มา : FERRETS, RABBITS, and RODENTS Clinical Medicine and Surgery THIRD EDITION
.
โดย นายสัตวแพทย์ธีรวีร์ แสงแก้ว