ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง

ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง

ฝุ่น PM 2.5 กับผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง

  สัตว์เลี้ยงใส่หน้ากากไม่ได้ทำไงดี?

 

ปัจจุบันฝุ่นพีเอ็ม 2.5 มีผลต่อสุขภาพของเรา อย่างมาก

สัตว์เลี้ยงเองก็ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือในกลุ่มนก

สัตว์เลี้ยงหน้าสั้น และสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงนอกบ้านจะได้รับผลกระทบรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

เนื่องจากในสัตว์เลี้ยงเองไม่สามารถบังคับให้ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นได้จึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นๆ

ร่วมในการป้องกันรวมถึงสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

วิธีป้องสัตว์เลี้ยงจากฝุ่น PM 2.5 เบื้องต้น

หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้าน/กลางแจ้ง

ปิดประตูหน้าต่าง อยู่ในห้องปรับอากาศที่มีระบบกรองอากาศ

เลี้ยงที่เลี้ยงนอกบ้าน กรงนก. ให้นำมาเลี้ยงในบ้านทันที

งดออกกำลังกายหนัก วิ่ง/กระโดด

สังเกตอาการผิดปกติ

คอยฟังสถานการณ์อากาศ หรือโหลดแอปพลิเคชั่นแจ้งสภาพอากาศ

อาการผิดปกติที่พบได้

ระคายเคือง แสบจมูก

หายใจลำบาก อ้าปากหายใจ

ไอ จาม มีน้ำมูก มีเสมหะ

เบื่ออาหาร ซึม อ่อนแรง

ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง

ถ้ามีอาการดังกล่าวข้างต้นให้รีบพามา ที่ Premier Pet Hospital

เพราะเรามีทีมสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง พร้อมทั้งเทคโนโลยี อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยดูแล

และวินิจฉัย สาเหตุของความเจ็บป่วยในสัตว์เลี้ยงหลากชนิด ประกอบไปด้วย

– บริการเอ็กซ์เรย์สัตว์เลี้ยง

– บริการรักษาสัตว์พิเศษนอกสถานที่

– รักษาเม่นแคระ, รักษากระรอก, รักษานก, รักษางู, รักษากระต่าย

– รักษาสัตว์นอกสถานที่

เราพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการดูแลสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เพื่อให้เด็กๆในสังกัดของคุณแข็งแรงและสมบูรณ์